.

Privaat bouwrecht

Bouwheren (promotoren, bedrijven, particulieren), (onder)aannemers, leveranciers, kopers, verenigingen van mede-eigenaars, … die betrokken zijn bij private bouwprojecten, kunnen bij ons terecht voor bijstand bij geschillen en advies over contracten.

Enkele voorbeelden van wat we voor u kunnen doen:

Geschillen: preventie en bijstand in procedures

Markato-Law staat haar cliënten bij wanneer geschillen ontstaan of dreigen in alle fases van het bouwproces (studie, uitvoering, vóór de voorlopige oplevering, tijdens de waarborgperiode, na de definitieve oplevering, …). De geschillen kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld:

 • onvoorziene uitvoeringsmoeilijkheden;
 • aansprakelijkheid voorzichtbare en verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid;
 • gebeurtenissen die een invloed hebben op de uitvoeringstermijn;
 • betaling van uitgevoerde werken;
 • verzekeringsgeschillen bij schade : ABR, BA exploitatie, BA na levering, …
 • enzovoort.
Contracten

Bij private bouwprojecten hebben alle betrokkenen belang bij goed opgestelde contracten. Vraag ons om uw overeenkomst op te stellen, uw ontwerpovereenkomst na te kijken of schakel ons in bij moeilijke contractonderhandelingen. Bij wijze van voorbeeld:

 

 • (onder)aannemingsovereenkomsten;
 • architectuurovereenkomsten;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • bouwteamovereenkomsten;
 • overeenkomsten studiebureau technieken, stabiliteit;
 • verkoopovereenkomsten van materialen;
Schakel ons in zodra een geschil dreigt.

We zoeken pistes om het geschil te voorkomen. Indien het geschil onafwendbaar is, helpen we u om een dossier samen te stellen en verdedigen we uw belangen bij de rechtbanken of in alternatieve procedures. We staan ook aan uw zijde bij het zoeken naar een minnelijke regeling via bemiddeling, verzoening bij de rechtbank en rechtstreekse onderhandeling met de andere partij.