.

Burgerlijk en ondernemingsrecht

Samenwerkingen tussen ondernemingen moeten contractueel in goede banen worden geleid. We helpen cliënten met het opstellen van allerhande contracten en algemene voorwaarden en staan hen bij in hun geschillen als het misloopt of dreigt mis te lopen.

Zo hielpen we cliënten recent onder meer bij:

  • geschillen en onderhandelingen naar aanleiding van geannuleerde buitenlandcongressen ingevolge Covid-19;
  • geschillen van groothandelaars in de uitvoering van hun contracten met leveranciers en afnemers (distributie, minimumafnameverplichtingen, foute of niet geleverde bestellingen, niet geleverde bestellingen, …);
  • geschillen betreffende beëindiging van exclusieve en niet exclusieve concessieovereenkomsten of andere samenwerkingsovereenkomsten;
  • geschillen inzake beëindiging van allerhande overeenkomsten (samenwerkingsovereenkomsten, leveringsovereenkomsten, huurovereenkomsten, …) ingevolge ernstige contractuele wanprestaties, met bijhorende uitvoeringsgeschillen (beslag, faillissement, …);