.

Markato-Law Expertise

Hebt u een geschil of dreigt een geschil? Wij zijn uw raadsman of -vrouw in uw gerechtelijke procedures of alternatieve procedures zoals bemiddeling.

Steeds zoeken we de opening om u te helpen uw geschil minnelijk te regelen en te zoeken naar een onderhandelde oplossing.

Nog beter is het om geschillen te voorkomen en ook daarbij helpen we u graag. Vraag ons advies om uw juridische risico’s op te sporen, te voorkomen, te beheersen en ze om te buigen tot een opportuniteit. We stellen voor u heldere contracten op, we screenen uw bestaande contracten en helpen u bij uw contractonderhandeling. We geven u juridisch advies bij en over de uitvoering van uw contracten.

We zijn juridisch en technisch sterk maar verliezen nooit de mens uit het oog. Elke vraag is voor ons een vraag van mensen, voor mensen en over mensen.

Onze specialisaties

Bouw

Juridische begeleiding bij bouwprojecten in het kader van overheidsopdrachten en private bouwprojecten.

Advies bij het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten en bijstand bij geschillen over de uitvoering van overheidsopdrachten.

Bijstand bij vastgoed-gerelateerde geschillen en opstellen en onderhandelen van bepaalde vastgoedcontracten.

Bijstand bij geschillen, al dan niet met verzekeraars, over schade en aansprakelijkheid in de contractuele of buitencontractuele sfeer.

Opstellen van allerhande contracten en bijstand bij geschillen.

Bijstand bij het invorderen van facturen en advies over algemene voorwaarden.