.

Aansprakelijkheidsrecht

Lijdt u of uw onderneming schade en wenst u dat de schade wordt hersteld? Wordt u aangesproken omdat u of uw onderneming schade heeft berokkend? Aarzel niet om onze bijstand te vragen bij geschillen waar uw of andermans contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid in het geding is. Vaak zijn verzekeraars betrokken als mede- of tegenpartij.

Hierna enkele voorbeelden van aansprakelijkheidsgeschillen die wij behandelden:

  • terugvordering bedrijfsschade naar aanleiding van de instorting van het pand waarin een handelszaak werd uitgebaat;
  • schade door brand bij de bouw van een openbaar gebouw, net voor de voorlopige oplevering;
  • beschadiging ondergrondse kabels, leidingen, rioleringen bij het uitvoeren van bouwwerken;
  • bedrijfsschade ingevolge gebrek in productiemachine;
  • schade ingevolge verkeerde manipulatie van elektriciteitsturbine;
  • schade aan een volledige productie voedingsmiddelen ingevolge een verkeerd chemisch onderhoudsproduct;
  • schade aan naburig gebouw ingevolge weggewaaide zonnepanelen;
  • aanrijdingen tegen bedrijfsgebouwen;
  • enzovoort.