.

Overheidsopdrachten

Aanbestedende overheden en kandidaten, inschrijvers en opdrachtnemers van overheidsopdrachten doen op ons een beroep voor advies over allerhande aspecten van het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten en we staan cliënten bij in hun geschillen over de uitvoering van overheidsopdrachten.

Zo kan u ons bijvoorbeeld inschakelen voor:

  • bijstand in geschillen over de uitvoering van overheidsopdrachten (betaling; ambtshalve maatregelen; vervanging en indeplaatsstelling opdrachtnemer; …);
  • advies over en bijstand in geschillen over de uitvoering van PPS-opdrachten;
  • advies over de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten op contracten;
  • opstellen van opdrachtdocumenten (bestekken van aannemingsopdrachten, architectuuropdrachten, opdrachten voor leveringen en diensten) en nazicht van de geldigheid van opdrachtdocumenten;
  • advies over raamcontracten, samenaankoop en de gevolgen van ongeldige raamcontracten en bijstand in gerechtelijke procedures in dat verband;
  • enzovoort.