.

Vastgoed

U kan bij ons terecht om u bij te staan en te vertegenwoordigen bij allerhande geschillen die te maken hebben met vastgoed.

Zo schakelen onze cliënten ons bij voorbeeld in bij geschillen over:

  • huur (woninghuur, gemene huur zoals kantoorhuur enz, handelshuur);
  • koop – verkoop van onroerende goederen en roerende goederen, Wet Breyne;
  • burenhinder en aansprakelijkheid (scheuren naburige woningen, instorting gebouw door aanpalende werken, grondverzakking privéterrein door wanbeheer wegbeheerder; geluidshinder, geurhinder, …)
  • afgesprongen onderhandelingen voor gezamenlijke projectontwikkeling;
  • aankoop van projectgoederen met gebreken;
  • beslag op onroerende goederen ;
  • enzovoort.

Schakel ons in zodra een geschil dreigt.

We zoeken pistes om het geschil te voorkomen. Indien het geschil onafwendbaar is, helpen we u om een dossier samen te stellen en verdedigen we uw belangen bij de rechtbanken of in alternatieve procedures. We staan ook aan uw zijde bij het zoeken naar een minnelijke regeling via bemiddeling, verzoening bij de rechtbank en rechtstreekse onderhandeling met de andere partij.

Contracten

Vraag ons ook om uw overeenkomst op te stellen, uw ontwerpovereenkomst na te kijken of schakel ons in bij moeilijke contractonderhandelingen.