.

Invorderingen

Een goed debiteurenbeheer is cruciaal voor de gezondheid van een onderneming. Voor verschillende cliënten vorderen wij de onbetaalde facturen in. Dat doen wij via gerechtelijke weg (dagvaarding) of via de buitengerechtelijke procedure “onmiddellijke inning” van geldschulden.

Soms betalen debiteuren zelfs na een veroordeling niet. Gedwongen uitvoering via beslag op roerende of onroerende goederen is dan vaak nodig. Als u wordt geconfronteerd met het faillissement, een collectieve schuldenregeling of een WCO van uw debiteuren, helpen we u in het kader van deze procedures en zoeken we of u toch kans maakt op een betaling, bijvoorbeeld omdat u een voorrecht hebt of een pand, een hypotheek, een borg, een garantie, of omdat u eigendomsvoorbehoud hebt voorzien.