.

Wij zijn Markato-Law

Wij zijn een advocatenkantoor gespecialiseerd in risicobeheersing en geschillenbeslechting.

Wij zijn actief in de bouwsector en de vastgoedsector voor alle mogelijke partijen die betrokken zijn bij bouwprojecten. Ook opdrachtgevers en opdrachtnemers van overheidsopdrachten kunnen bij ons terecht als ze moeilijkheden ondervinden in de uitvoering van hun overheidsopdrachten. Tot slot helpen we, met onze brede vorming, graag ondernemingen en particulieren die geschillen hebben over hun rechten, verplichtingen, contracten aansprakelijkheden, …. in uiteenlopende takken van het burgerlijk recht en het ondernemingsrecht.

Markato-advocaten zijn opmerkelijk gedreven en ambitieus en streven altijd de hoogste kwaliteit na.