.
Aanbeveling prijsstijgingen ingevolge de oorlog in Oekraïne

Naar aanleiding van de moeilijke omstandigheden van de laatste maanden waaronder de covid-19 crisis alsook de recente oorlog in Oekraïne wordt de markt van de bouwmaterialen, grondstoffen en energie geconfronteerd met aanzienlijke tot extreme prijsstijgingen en prijsschommelingen. Bouwbedrijven worden gedwongen steeds hogere prijzen te betalen aan onderaannemers en leveranciers. Leveringstermijnen worden niet nageleefd of voortdurend gewijzigd, waardoor de hele leveringsketen is verstoord.  In het kader van de overheidsopdrachten heeft de FOD Kanselarij van de eerste minister (dienst overheidsopdrachten) aanbevelingen opgemaakt in verband met deze aanzienlijke prijsstijgingen. Deze aanbevelingen gelden zowel voor de aanbesteders als voor de aannemers / inschrijvers. De aanbevelingen werden licht herwerkt op 7 juli 2022 en zijn terug te vinden via de onderstaande link.

(https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/aanbevelingen-ivm-de-aanzienlijke-prijsstijgingen-met-name-ingevolge-de-oorlog-oekraine)

17 augustus 2022