.
Vetusteitsaftrek bij schadevergoeding toelichting bij het cassatiearrest van 17 september 2020

Wanneer iemand andermans goederen beschadigt of vernielt, maakt de schadelijder aanspraak op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding heeft tot doel de schadelijder in staat te stellen om de beschadigde of vernielde goederen te (laten) herstellen of vervangen. De vraag is of de schadevergoeding dient te worden begroot volgens de werkelijke waarde van het goed, rekening houdend met de ouderdom en slijtage (‘vetusteit’), dan wel de nieuwwaarde van het goed. Op 17 september 2020 heeft het Hof van Cassatie in die laatste zin geoordeeld. Met dit arrest wijzigt het Hof de invulling van het “integraliteitsprincipe”. 
Lees hier het volledige artikel van Markato-Law. 

Gepubliceerd in nieuwsbrief IE-net op 1/09/2022

10 octobre 2022