.

Mon parcours professionnel:

 • Curia, associée (2012-2021)
 • KU Leuven, assistante aux exercices pratiques en droit judiciaire (2006-2007; 2012-2013)
 • Linklaters, collaboratrice (“associate” et “managing associate”) (2004-2012)
 • Baker&McKenzie, avocat-stagiaire (2001-2003)

J’ai suivi les formations suivantes:

 • Université Libre de Bruxelles, Diplôme d’études spécialisées en droit économique (1999-2001), magna cum laude
 • KU Brussel, Diplôme d’études spécialisées en droit des sociétés (1999-2000), cum laude
 • KU Leuven, licence en droit (1994-1999),cum laude

Mes langues de travail:

 • Néerlandais
 • Français
 • Anglais

J’interviens devant les tribunaux néerlandophones et francophones.

Je suis l’auteur de différentes publications et interviens occasionnellement en tant qu’oratrice lors de séminaires:

 • TOBBACK, K., BRONDEL, J., Betalingen van overheidsopdrachten van werken onder de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering, T.Aann. 2014, afl. 2, 110-153;
 • TOBBACK K., en VAN CAEYZEELE J., Dading door de overheid: bekwaamheid en bevoegdheid. Juridische grondslag en praktijkvoorbeelden, noot onder Gent 15 januari 2010, T. Aann., 2011, afl. 4, 399-414;
 • TOBBACK, K. en GOETHALS, C., Aanvang van de verjaringstermijn van de vordering op grond van de tienjarige aansprakelijkheid bij een overheidsopdracht voor aanneming van werken, T. Aann. 2010, afl. 4, 417-425;
 • TOBBACK, K., Is borgtocht “op eerste verzoek” een borgtocht of een garantie? De grens van het accessoir karakter van de borgtocht, RABG 2007, afl. 1, 31-41;
 • Inhouse opleiding bij cliënten over topics van bouwrecht;
 • Belgische Vereniging voor Bouwrecht, Voorschotten en betalingen in het kader van overheidsopdrachten in tijden van Covid, maart 2021;
 • Brussels European Association Forum, Covid, contracts and event cancellations, maart 2021;
 • Belgische Vereniging voor Bouwrecht, Verboden bedingen bij overheidsopdrachten, 2014;
 • Confocus, Contractuele bedingen, 2012;
 • Nationale Confederatie Bouw, Borgstellingsverplichting voor aannemers van werken, 2009.

  * Balie Leuven
  Vennootschap in de vorm van een BV.